Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Danslessen

Bij de lessen van SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord staan kwaliteit en gezelligheid hoog in het vaandel. SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord vallen onder het moederbedrijf Salsa Supply, dat officieel geregistreerd en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven is. Door haar goede reputatie trekken SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord bezoekers uit de verre omgeving. Onderstaande huisregels zijn opgesteld voor het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de lessen en komen uiteindelijk ten goede aan de individuele deelnemer/bezoeker.
Een ieder die aan de door SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord georganiseerde danslessen of andere activiteiten op een willekeurige locatie deelneemt, gaat akkoord met de, voor die locatie geldende, en/of onderstaande huisregels. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan wordt u vriendelijk verzocht niet aan deze activiteiten deel te nemen en die locatie niet te betreden.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord behouden zich het recht voor een ieder de toegang te ontzeggen en/of (verdere) deelname aan een cursus of andere activiteit te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
Voor het VIP Jaarabonnement gelden aanvullende voorwaarden (zie VIP Jaarabonnement op onze website)

1. Inschrijving.

Het is mogelijk uzelf mondeling of per email vóóraf aan te melden voor een bepaalde cursus.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord accepteren alléén aanmeldingen met volledige vermelding van voor- en achternaam, (man/vrouw) adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en opgave van de/het gewenste cursus-dag/niveau/uur. De inschrijving is echter pas officieel na invulling en ondertekening van een inschrijfformulier op bv een lesavond bij een van teamleden van SalsaSirena. Met deze inschrijving gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord en verplicht u zich tevens het volledige cursusgeld te voldoen. U wordt verzocht wijzigingen van (e-mail/huis) adres, telefoonnummer tijdig aan SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord door te geven zodat bijvoorbeeld eventuele leswijzigingen of speciale activiteiten tijdig aan u doorgegeven kunnen worden.
2. Cursusgeld.
Het cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de tweede les betaald te zijn.
Het niet tijdig voldoen van het cursusgeld kan tot gevolg hebben dat de voor u gereserveerde plaats vervalt. Tevens geeft u SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord, bij het niet tijdig voldoen van het cursusgeld, het recht u verdere deelname aan de cursus te weigeren. De betalingsverplichting blijft onverminderd bestaan. Gedane betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus waarvoor ingeschreven is.
In geval van beperkende maatregelen van de overheid of leslocatie kan (het resterende deel van) een cursus worden opgeschort. Ook dan worden betaalde cursusgelden niet geretourneerd.
3. Verhindering.
Bij verhindering of vroegtijdige beëindiging van de cursus, ook bij overmacht, vindt géén terugbetaling van het lesgeld plaats. De cursus kan bij overmacht op een later tijdstip worden vervolgd, mits er plaats is.
4. Man/vrouw verhouding.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord streven bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding. Ook zal tijdens het dansen zodanig gerouleerd worden zodat het eventueel ‘even niet beschikbaar zijn van een danspartner’ slechts kort is. Wij kunnen echter geen volledig gelijke man/vrouw verhouding garanderen.
5. Foto en Video-opnamen.
Tijdens de dansevenementen en lessen worden wel eens foto en/of video-opnamen door SalsaSirena/SalsaClub Amsterdam Noord gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden voor promotionele doeleinden te gebruiken zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen. Het is de cursisten niet toegestaan de behandelde lesstof te filmen. Wij doen dat zelf, en mailen dat aan onze cursisten.
6. Aansprakelijkheid.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van cursisten of bezoekers.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of verwondingen (en/of de gevolgen hiervan) opgelopen voor, tijdens of na lessen of andere activiteiten.
 7. Algemeen.
Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de lessen, zelf meegebrachte drank te nuttigen.
Het is van belang voor jezelf en voor anderen om op tijd voor de les aanwezig te zijn en zo weinig mogelijk lessen te missen. Door te laat komen en/of regelmatige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd hetgeen ook nadelig is voor de rest van de groep.
Tijdens de lessen en andere activiteiten dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hier geen hinder van ondervinden. Omdat we in groepsverband dansen met verschillende partners is ook uw lichamelijke verzorging (zoals gebruik van deodorant) van het grootste belang. Tegen ongewenste intimiteiten wordt hard opgetreden, onmiddellijke verwijdering uit de lessen is het gevolg, zonder enige restitutie van betaalde lesgelden.